Jak využít humus ke zlepšení zdraví půdy vaší zahrady

Pokud existuje svatý grál půdního světa, je to humus. Přidání humusu do vaší zahradní půdy může pomoci provzdušnění, zlepšit vaše celkové zdraví půdy a odradit škůdce.

Co je Humus?

Humus je silný vedlejší produkt přirozeného rozkladu organických materiálů na neživou organickou hmotu s vysokým obsahem živin. Je tmavě hnědý, téměř černý a má hustou, rosolovitou strukturu.

Jak vzniká humus?

Humus, který se obvykle nachází ve vlhké, úrodné ornici zalesněných oblastí, je výsledkem úplného a přirozeného rozkladu mrtvého rostlinného materiálu a živočišné hmoty. Humus se tvoří ve dvou hlavních fázích:

  • Mineralizace : Když se organický odpad a rostlinná hmota rozkládají, uvolňují se anorganické sloučeniny, jako jsou minerály a živiny, které jsou absorbovány blízkými kořeny rostlin. V pedologii se tato počáteční fáze nazývá „mineralizace“.
  • Humifikace : Všechny organické látky, které zůstanou, pak projdou procesem zvaným „humifikace“, při kterém houby, bakterie, mikroorganismy, žížaly a členovci rozkládají rozkládající se hmotu ještě dále, což vede k polymerům, které existují jako stabilní, trvalé zesilovače půda nebo huminové látky.

Jaký je rozdíl mezi humusem a kompostem?

Představte si kompost a humus jako dvě místa ve stejném spektru. Jakmile kompost dosáhne zralosti, vytvoří humus.

  • Kompost vzniká z recyklovaného odpadu . Termín kompost se týká organického materiálu, který vzniká recyklací lidského potravinového odpadu s rostlinnými materiály, jako je odpad ze dvora. Když je kompost zamíchán do místa výsadby, pomáhá také písčité půdě zadržovat vodu a živiny a zlepšuje odvodnění jílovitých půd (usnadňuje práci). A co je nejdůležitější, urychluje obnovu ornice, která eroduje úžasnou rychlostí. Kompostování je prostě urychlení přirozeného procesu rozkladu. Půda, kterou vytáhnete z kompostovací nádoby, je však stále technicky nedokončená – stále se to hemží mikroorganismy, které si procházejí cestu skrz organické materiály.
  • Humus je konečná forma kompostu . Tvorba humusu probíhá mnohem delší dobu než u standardního kompostu. V kontrolovaném prostředí, jako je kompostovací mísa, je možné vytvořit humózní půdu po roce, ale v přírodě humus potřebuje svůj čas. Když kompost dosáhne úplného rozkladu, dostane se do své konečné podoby: Humus. Jakmile humus dosáhne své konečné podoby, je neuvěřitelně stabilní a vydrží neomezeně dlouho a bude na sobě nadále stavět po tisíciletí.

Proč je humus v zahradnictví důležitý?

Humus je hlavní zahradnické aktivum ze čtyř hlavních důvodů:

1. Zadržování vody . Zatímco kousky organické hmoty jsou v kompostu stále viditelné, humus má jednotnou, houbovitou strukturu jako rašelina: Podobně jako houba pomáhá půdě zadržovat vodu, což je užitečné zejména v obdobích sucha.

2. Provzdušňování . Díky této houbovité struktuře humus mění strukturu půdy a má za následek lepší odvodnění. Organismy jako žížaly jsou primárními hybateli humusu v půdě, vytvářejí cesty pro proudění kyslíku a vodu.

3. Izolace . Stejně jako mulč chrání horní vrstva humusu půdu přes zimu a pomáhá ji zahřát na výsadbu tím, že brzy na jaře zachytí teplo ze slunce.

4. Sklon půdy . Humus výrazně zvyšuje úrodnost půdy a celkové zdraví, a tím i růst rostlin, díky přítomnosti prospěšných živin, jako je dusík a uhlík. (Humus má poměr uhlíku k dusíku 10:1.)

Jak využít humus ve vaší zahradě

Nerovnováha minerálů a živin může být – a někdy by měla – být korigována pomocí hnojiv. Začlenění kompostu a humusu však přirozeně zlepšuje půdní podmínky, protože přímo ovlivňují strukturu půdy.

Zdravá, bohatá kompostovaná půda už má v sobě přirozenou vrstvu humusu – viditelnou například jako kusy rozbitého dřeva – i když se všechny organické materiály v ní úplně nerozpadly. Vývoj humusu je neustálý proces. Rozprostření hotového kompostu na zahradní záhony nebo jeho zapracování do nové půdy umožní, aby tento proces pokračoval tím, že poskytne mikroorganismům místo, kde se jim bude dařit.